Menisküs Ameliyatı İyileşme Süresi

Menisküs ameliyatı iyileşme süresi, ameliyat için kullanılan cerrahi yönteme göre değişiklik gösterir.

Menisküs Ameliyatı İyileşme Süresi

Klasik cerrahi ile yapılan menisküs ameliyatı iyileşme süresi 4-8 hafta arasındadır. Gelişmiş bir cerrahi yöntem olan artroskopi girişimiyle yapılan menisküs ameliyatı sonrası ise hastalar 1-2 hafta içerisinde normal hayatına dönebilir.

Menisküs Ameliyatı İyileşme Süresi Nasıl Olmalıdır?

Menisküs ameliyatı sonrası, klasik cerrahi ile yapılan operasyonlarda, hastanın operasyon yapılan dizini 1 hafta boyunca hiçbir şekilde hareket ettirmemesi gerekir. Bir haftalık sürecin ardından yavaş hareketlerle dizin hareketine başlanabilir.

Hastalar ancak 3-4 hafta sonra dizlerini rahatça hareket ettirmeye başlayabilir. Klasik cerrahiyle gerçekleştirilen menisküs ameliyatı sonrası iyileşme ve günlük rutinlere dönme süresi ortalama 6 haftadır.

Artroskopi yöntemi ile menisküs operasyonlarında hastaların dizlerini hareket ettirmeme şartı yoktur.

Ameliyattan sonraki gün hastalar dizlerini hareket ettirebilir. Operasyondan yaklaşık bir hafta sonra menisküs ameliyatı olan hasta günlük yaşamına geri dönebilir.

Menisküs Ameliyatı İyileşme Süresi

Menisküs Ameliyatı Sonrası Fizik Tedavi

Fizik tedavi süreci, menisküs ameliyatı olan hastalar için oldukça önemlidir. Klasik cerrahi ile ameliyat olan hastaların, belirli bir süre koltuk değneği ile yürümesi ve önerilen fizik tedavi hareketlerini düzenli olarak tekrarlaması gerekir.

Fizik tedavi sürecinin aksatılmaması, hastanın iyileşme süreci açısından büyük önem taşır. Menisküs ameliyatı sonrası fizik tedavi hareketleri doktor tarafından hastanın yaşına, kemik yapısına ve operasyonun başarısına bağlı olarak verilir.

Artroskopi ile yapılan menisküs ameliyatı sonrası hastalar kısa süreli fizik tedavi alabilir. Ameliyat sonrası dizde ağrı ya da ödem oluşma riski, artroskopi cerrahisinde oldukça düşüktür.

Artroskopi ile yapılan menisküs ameliyatı iyileşme süresi ve hastaların günlük yaşamına dönme süreci de daha kısa olduğundan, bu cerrahi yöntem klasik yöntemle yapılan ameliyata oranla çok daha avantajlıdır.