Kategori: Genel

Doğuştan Kalça Çıkığı VLOG

By: MASTER
11 Eylül 2020
En sık rastlanan hastalıklardan biri olan doğuştan kalça çıkığı, bebeklik ve çocukluk döneminde ihmal edildiğinde ya da uygun tedavi edilmediğinde ilerleyen yıllarda ciddi sonuçlar doğurabilmektedir.

Gelişimsel Kalça Displazisi

By: MASTER
23 Nisan 2020
Gelişimsel Kalça Displazisi (DDH), kalçanın “top ve soket” ekleminin bebeklerde ve küçük çocuklarda düzgün şekilde oluşmadığı bir durumdur. Bazen konjenital kalça çıkığı veya kalça displazisi olarak adlandırılır. Kalça eklemi uyluk...

Diz İç Yan Bağ Yaralanmaları

By: MASTER
16 Nisan 2020
Dizin iç yan bağı diğer ismi ile MCL (medial kollateral bağ), dizinizin iç kenarı boyunca uzanan bir doku bandıdır. Hareket ederken dizinizin sabit kalmasını ve düzgün çalışmasını sağlamak için incik...

Patellar Tendinopati

By: MASTER
9 Nisan 2020
Patella tendonu patella’nın (diz kapağı) hemen altında bulunur. Patella üzerinde ataşmanlar ve tibiada (kaval kemiği) tibial tüberozite vardır. Patella tendonunun rolü, diz düzleştikçe kuadriseps kaslarının kuvvetini, kasnak çevresindeki bir ip...

Kalça Displazisi ve Tedavi Yöntemleri

By: MASTER
2 Nisan 2020
Kalça displazisi, üst uyluk kemiğinin top kısmını tamamen örtmeyen kalça soketi için kullanılan tıbbi bir terimdir. Bu durum, kalça ekleminin kısmen veya tamamen çıkmasına neden olur. Kalça displazisi teşhisi erken...

Ön Çapraz Bağ Kopması ve Tedavisi

By: MASTER
26 Mart 2020
Diz insanın yürüme, koşma, çömelme, eğilme ve basma gibi günlük hareketlerinde dahi ana rol oynadığından diz yaralanmaları da sıklıkla görülmektedir. Dizin stabilizasyonunda önemli olan bağlardan biri de ön-iç tarafta bulunan...

Diz Bursiti Nedir?

By: MASTER
19 Mart 2020
Diz bursiti, diz ekleminizin yakınında bulunan küçük bir sıvı dolu kese (bursa) iltihabıdır. Bursalar, kemikleriniz ile eklemlerinizin yakınındaki tendonlar, kaslar ve cilt arasındaki sürtünme ve yastık basınç noktalarını azaltır. Dizinizdeki...

Avasküler Nekroz (AVN) ve Tedavi Yöntemleri Nelerdir?

By: MASTER
10 Mart 2020
Avasküler nekroz (AVN), femur olarak adlandırılan üst bacak kemiğinin baş kısmında meydana gelen ve zamanla ilerleyen bir hastalıktır. Hafif kasık ağrısı ile başlayan hastalık  zamanla şiddetli ağrıya neden olurken, ilerleyen...

Diz Osteotomisi

By: MASTER
5 Mart 2020
Osteotomi kelimen anlamı olarak “kemiğin kesilmesi” durumunu ifade eder. Diz ve bacak kemikleri olması gerektiği şekilde hizalanmadığında osteoartrit gelişebilir. Osteoartrit dizin iç (medial) veya dış (yan) tarafına fazladan stres uygular....

Kalça Sıkışması Sendromu

By: MASTER
27 Şubat 2020
Kalça eklemi hareketi sırasında, fleksiyonda oluşan anormal temas Kalça Sıkışma Sendromu olarak adlandırılır. Kalça Sıkışması Sendromunun Nedenleri ve Belirtileri Kalça Sıkışması Sendromunun iki nedeni vardır. Bunlardan biri uyluk kemiğinin (femur)...
Call Now Button
× Whatsapp