Kalça Protezinin Ömrü Ne Kadardır?

Kalça protezinin ömrü kalça protezi ameliyatı olan hastalar ve hastalar yakınları tarafında merak edilmektedir.

Kalça ekleminin hasar görmesi sonucu hastaya uygulanan kalça protezi ameliyatı ile hasta yaşamış olduğu kalça ağrılarından kurtulmaktadır.

Kalça protezi ameliyatı sonrası hastanın tekrar kalça ağrısı ya da kalça bölgesinde hareket kısıtlılığı yaşamaması için kalça protezini zorlayacak hareketlerden kaçınması gerekmektedir.

Kalça Protezinin Ömrü Ve Tarihçesi

kalça protezinin ömrü

Kalça protezi ilk kez 1891 yılına Profesör T. Gluck tarafından kalça eklemi tüberküloz sebebiyle aşınan bir hastaya uygulanmıştır.

Gluck fil dişinden yapmış olduğu parçayı aşınmış olan ekleme yerleştirmiştir. 1925 te Dr. M.S. Petersen ABD de yaptığı camdan içi boş küreleri uyluk başına ve kalça kemiğine takmıştır.

Fakat yapıldığı malzeme dolayısıyla bu protez kısa bir süre içerisinde çatladı.

Daha dayanıklı madde kullanması gerektiğini fark edilmesi üzerine paslanmaz çelikten yeni bir protez yapmış ve bu protezi uyluk başına ve kalça kemiğine vidalayarak kalça protezinde başarı elde etmiştir.

1953’e gelindiğinde paslanmaz çelikten yapılmış protezler uyluk ve kalça kemiklerine yapıştırılarak yeni bir başarı sağlamıştır.

70’li yıllarda ise metallerin birbirine sürtmesi üzerine ortaya çıkan metal alaşımları bir çok probleme sebebiyet vermiştir.

Sir J. Charnley 60’lı yıllarda bu sorunu iki metal arasına plastik yerleştirerek çözmüştür. Günümüzde kullanılan kalça protezleri temelde Sir J. Charnley’in tekniği kullanılmaktadır.

Buna ek olarak günümüzde hastaların yaş, kilo ve boylarına göre protez çeşitleri bulunmaktadır. Genç hastalarda genellikle kemik çimentosu olarak adlandırılan protezler kullanılmamaktadır.

Genç hastaların bir çoğunun kemik yapısı sağlam olduğundan haraketli protezler tercih edilmektedir.

Fakat yaşı ileri olan hastaların kemikleri daha dayanıksız olduğu için bu hastalara çimentolu protez işlemi gerçekleştirilir.

Günümüzde kullanılan kalça protezinin ömrü yaşanan gelişmeler ışığında artmıştır.

Kalça Protezinin Ömrü Ne Kadardır

Çimentosuz Protez Ve Çimentolu Protezin Arasındaki Fark Nedir ?

Temelde ikisi arasında çok fazla fark olmamasına rağmen hastaların merak ettiği bir soru da protez çeşitleri arasındaki farklılıklardır.

Totalde işleyiş biçimi ikisinde de aynıdır. Fakat biri diğerinden daha haraketlidir. Protezlerin genel amacı, uygulanacakları bölgede ki işlevini yitirmiş olan kalça ekleminin yerine geçmektir.

Kalça protezleri, bulundukları bölgedeki kemiğin yerine geçmektedir. Bu yüzden zarar görmesi durumunda bazı komplikasyonlar meydana gelir.

Kalça protezleri kişinin ihtiyacına göre çimentolu veya çimentosuz olarak ikiye ayrılır.

Bu protezlerde çimentosuz protez daha hareketlidir fakat çimentolu protezin hareket kısıtlaması daha çoktur.

Kalça Protezinin Ömrü Ve Ameliyat Süreci

Kalça protezi 1970 yılından beri dünyada uygulanan bir ameliyattır. O dönemlerde yapılan protez tasarımları ve dolgu malzemeleri güncel teknik ile uygulanmadığı için genellikle 5-6 yıl kullanım ömrü olmaktaydı.

Son zamanlarda ortaya çıkan protezin ana maddesinin hiç bir şekilde aşınmadığı ya da aşınmanın minimuma indirildiği yüzey kaplamaları kullanılmasıyla kalça protezlerinin ömrü 20-25 seneye kadar çıkmıştır.