Kalça Protezi Ameliyatı Fiyatı

Günümüzde ortopedi hekimleri tarafından yaygın olarak uygulanan kalça protezi ameliyatı yüksek başarı oranlarına sahip cerrahi operasyonlar arasında yer almaktadır.

Farklı nedenlerden dolayı kalça ağrıları yaşayan hastalar kalça protez ameliyatı ile ilgili birçok konuyu merak ediyor.

Kalça protezi ameliyatı fiyatı ve ameliyat sonrası yaşanan süreç, hem kalça ağrısı yaşayan hastalar hem de hasta yakınları tarafından araştırılmaktadır.

Alanında uzman ortopedi hekimleri tarafından yapılan kalça protezi ameliyatı fiyatları çeşitli faktörlere bağlı olarak değişiklik gösterebilir.

Kalça Protezi Hangi Durumlarda Uygulanır?

kalça protezi ameliyatı fiyatı

Kalça protezleri genellikle ileri yaş hastalarda kireçlenme, romatoid artrit gibi romatizmal hastalıkların tedavisinde uygulanır.

Çeşitli travmalar sonrası gençlerde de kalça hasarı oluşabilir. Hastalar yaşamış olduğu şiddetli kalça ağrılarından kurtulmak için kalça protezi ameliyatı olmak istemektedir.

Ancak protez ameliyatı hastaya uygulanan son tedavi yöntemi olarak bilinmektedir. Kalça ekleminde oluşan hasarın son raddeye ulaşması ve hastanın diğer tedavi yöntemlerine yanıt vermemesi durumunda cerrahi operasyona ihtiyaç duyulur.

Kalça ağrıları yaşayan hasta ve hasta yakınları uzman ortopedi hekimlerine ameliyat süreci ve kalça protezi ameliyatı fiyatları ile ilgili merak ettiği konuları sormalıdır.

Kalça Protezinin Ömrü

Protez cerrahi alanında yaşanan gelişmeler kalça protezlerinin de kullanım ömürlerinin artmasına olanak sağlamıştır. Köklü bir geçmişe sahip olan kalça protezi tedavisi yıllar içinde değişime uğramıştır.

Kalça protezi ameliyatı sayesinde geçmişten günümüze bir çok hasta tedavi edilmiş ve kalça ağrılarından kurtulmuştur. Kalça protezinin ömrünü etkileyen faktörler arasında protezin kalitesi, ameliyatı gerçekleştiren hekimin tecrübesi ve hastanın protezi kullanım şekli etkili olmaktadır.

Kalça protezlerinin ömrü günümüzde 20-25 yıla kadar uzamıştır. Uzman ortopedi hekimi tarafından hastaya yasaklanan hareketlerin yapılması protez ömrünün kısalmasına neden olabilir.

Bu nedenle hasta, kalça protezi ameliyatı sonrası rutin kontrollerini aksatmadan doktor kontrolüne gelmeli ve hekimin belirtmiş olduğu kurallara riayet etmelidir.

Kalça Protezi Ameliyatı 

Kalça ağrıları nedeniyle günlük yaşam aktivitelerini yerine getiremeyen ve yaşamı olumsuz etkilenen hastalar kalça protezi ameliyatı fiyatı ve ameliyat süreci ile ilgili birçok konuyu merak ediyor.
Kalça protezi ameliyat süreci öncesinde hastaya kapsamlı muayene yapılmaktadır. Hastanın muayene sonucunun olumlu olması durumunda cerrahi operasyon sürecine başlanır.

Kalça protezi ameliyatında genel anestezi tercih edilebileceği gibi birtakım dezavantajların olması sebebiyle çoğu hekim rejoral anestezi ve çoğunlukla da epidural anestezi uygulamaktadır.

Kalça protezi ameliyatında hasar gören kalça eklemi üzerine hastaya özel olarak hazırlanan kalça protezi yerleştirilir. Bu sayede kalça protezi işlevini yerine getiremeyen kalça ekleminin görevini üstlenmektedir.

Kalça protezi ameliyat süresi hastanın kalça eklemindeki hasarın boyutuna ve hekimin tecrübesine bağlı olarak değişiklik gösterse de genel itibarıyla 45-120 dakika arasında yapılır.

Kalça Protezi Ameliyatı Fiyatı

Kalça Protezi Ameliyatı Fiyatı Ne Kadardır?

Her yaş grubundan hastaya uygulanabilen kalça protezi ameliyatı için hastaların belirli özelliklere sahip olması gerekir.

Öncelikli olarak hastalara kalça ağrılarını gidermek için çeşitli ağrı giderici ilaçlar, enjeksiyonlar ve fizik tedavi egzersizleri yapılmaktadır. Hastaya uygulanan tedavi yöntemlerinin yetersiz kaldığı durumlarda uzman ortopedi hekiminin onayı ile cerrahi operasyon gerçekleştirilir.

Kalça protezi ameliyatı öncesi hastalar kalça ameliyatı fiyatları ile ilgili araştırmalar yapmaktadır. Kalça protezi ameliyatı fiyatı operasyonu gerçekleştirecek uzman hekimin tecrübesine bağlı olarak değişiklik gösterebilir.

Hastalar ve hasta yakınları kalça protezi ameliyatı fiyatı 2021 yılı ücret bilgisini öğrenmek için operasyonu gerçekleştirecek ilgili kişilere ulaşmalıdır.