Diz Protezi Ameliyat Öncesi Yapılması Gerekenler Nelerdir?

Diz protezi ameliyatı öncesi hastaların merak ettiği bazı hususlar bulunmaktadır. Günümüzde yüksek başarı oranlarına sahip diz protezi ameliyatı birçok hastanın şikayet ettiği diz problemlerine kalıcı çözüm sunar.

Diz protezi ameliyatı gelişen teknoloji ile birlikte artık her yaş grubundan hastaya uygulanabilir.

Hastaya diz ağrılarını dindirmek amacıyla uygulanan diğer tedavi yöntemlerinin yetersiz kalması durumunda diz protezi ameliyatı gerçekleştirilir.

Diz protezi ameliyatı öncesi hastanın genel sağlık durumu kontrol edilmektedir. Eğer ameliyata engel olacak herhangi bir bulgu yoksa uzman hekimin onayı ile diz protezi ameliyatı yapılır.

Diz Protezi Ameliyatı Öncesi Planlama Süreci

Diz Protezi Ameliyatı Öncesi Yapılması Gerekenler

İnsan vücudunun en önemli eklemleri arasında yer alan diz eklemleri vücudun tüm ağırlığını taşıması, sürekli hareket halinde olması gibi nedenlere bağlı olarak zaman içerisinde aşınmakta, hasar görmektedir.

Özellikle ileri yaş hastalarda ortaya çıkan diz ağrıları bazı diz hastalıklarının da belirtisi olarak gösterilmektedir.

Özellikle ileri yaş hastalarda görülen kireçlenme (osteoartrit) rahatsızlığında hastaya uygulanan konservatif tedavi yöntemlerinin yetersiz kalması durumunda cerrahi tedavi gerçekleştirilmektedir.

Diz Protezi Ameliyatı Öncesi Yapılması Gerekenler

Genellikle ileri yaş hastalara uygulanan diz protezi ameliyatında yaşlı hastalara şeker hastalığı, kal hastalığı, tansiyon hastalığı gibi çeşitli hastalıklarda eşlik etmektedir. Bu nedenle diz protezi ameliyatı yapılacak hastanın genel sağlık durumunu kontrol edilmelidir.

Hastaya yapılan tetkikler ve muayene sonrasında hasta ameliyata hazırlanır. Diz protezi ameliyatını gerçekleştirecek uzman ortopedi cerrahının da ameliyata hazırlık süreci bulunmaktadır.

Hastaya yapılan muayene ve tetkikler sonrasında uzman ortopedi cerrahı hastaya uygulanılacak protez çeşidine karar vermektedir. Genel olarak diz protezi çeşitleri total protezler ve kısmı protezler olmak üzere iki gruba ayrılmaktadır.

Diz Protezi Çeşitleri Nelerdir?

Diz ekleminin hasar görme durumuna bağlı olarak hastaya uygulanılacak diz protezi çeşitleri farklılık gösterebilir. Diz ekleminin tek bir bölümünde hasar oluşmuşsa hastaya yarım diz protezi (unikondiler) uygulanır.

Diz ekleminde birden fazla bölgede hasar oluşması durumunda hastaya total diz protezi gerçekleştirilmektedir.

Uzman ortopedi cerrahı diz protezi ameliyatı esnasında hastaya uygulanılacak protez çeşidine diz protezi ameliyatı öncesi yapılan tetkikler ve muayene doğrultusunda karar vermektedir.

Diz Protezi Ameliyatı

Diz protezi ameliyatı öncesi hastanın tüm sağlık kontrollerinin detaylı olarak yapılmaktadır. Hastanın genel sağlık durumunun ameliyata uygun olması durumunda ameliyat süreci başlamaktadır.

Ameliyat sürecine etki edecek kan hastalıkları, enfeksiyon, diyabet hastalığı gibi herhangi bir hastalık söz konusu ise buna yönelik çeşitli tahliller de yapılmaktadır.

Diz protezi ameliyatı esnasında öncelikle lokal anestezi uygulanarak vücudun belden aşağısı uyuşturulmaktadır. Bazı hastalara genel anesteziye de başvurulur.

Uzman ortopedi cerrahı anestezi yapıldıktan sonra diz kapağına bir kesi açılarak ekleme ulaşmaktadır. Aşınan kemik yüzeyi ve kıkırdak dokuları temizlenir.

Eklemin yıpranmış olan kısımları da alındıktan sonra hastaya uygun şekilde seçilen protez parçaları, dolgu yardımıyla kemiklerin yüzeyine sabitlenmektedir.

Metal alaşımı ve güçlendirilmiş plastik olan polietilen malzeme ile diz eklemi kapatılır ve diz kapağına dikiş atılarak operasyon sonlandırılmaktadır.