Patella Diz Kırığı

Diz kirigi
Patella Diz Kiriklari

Patella kırığı diz bölgelerinde görülen kırıklara denir. Genelde direk travma sonucu oluşur, tüm kırıkların %1 i bu kırıklardan oluşur ve parçalı kırıktan oluşur. tanısı röntgen ve artroskopi ile yapılır.

Tedavi 

Çıkık bulunmayan stabil durumlarda kısa süreli ilaç tedavisi uygulanır, aksi taktirde boru alçı tespiti uygulanır.

Cerrahi tedavi

Açık kırıklarda  yara yada insizyon içine alınmalıdır. Eklem açılır inspeksiyon yapılır. bir kaç işlem sonra, patella eklem yüzü kontrol edilir. Tendonlar gerekli bölgelere bağlanır , bazen 1 bazen 8 tur uygulanır.

Patella kırıkları (Diz Kapağı Kemiği Kırıkları) nasıl tedavi edilirler?

Çekilen radyografilerde ayrışma göstermeyen, bacağnı dizini bükmeden düz kaldıran patella kırığı olguları breys yada alçı ile tedavi edilebilir. Burada önemli olan eklem yüzeyinde basamaklaşma dediğimiz seviye farkının olmamasıdır. Ortopedi uzmanı, gerekli olgularda Bilgisayarlı tomografi isteyebilir. Kırık uçlarında ayrışma, eklem seviyesinde basamaklaşme ve dizini düz tutarak bacağını kaldıramayan patella kırıklı hastalarda cerrahi tedavi uygulanır. Patella kırığı cerrahisinde sıkla germe teli uygulaması dediğimiz tel ve ince çivilerle uygulanan yöntem kullanılır.

erken fonksiyonel tedavi: Alçısız 60′ ye kadar CPM ateli verilir. Aktif egzersizler ve kırık kaynamasına kadar kısmi yük verilerek yürüme önerilir. Cilt dikişleri 14 gün sonra çıkarılır, tam tespiti uygulanmayan hastalıklarda 6-8 hafta süreyle  boru alçı tespiti uygulanır.