Scientific Reports

 1. Alp NB, Kaynak G, Gokay S, Gokce A, Erdogan F, Guney N. Gelişimsel kalça displazisi zemininde gelişen kokartrozlarda uyguladığımız total kalça artroplastisi sonuçları. Acta Orthop Traumatol Turc 2011;45: Suppl I Kasım(November):52. S132. XXII. Ulusal Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi 31 Ekim- 5 Kasım 2011 . Belek Kongre Merkezi-Antalya.
 2. Gökay NS, Kaynak G, Alp NB, Gokce A, Guney N, Erdogan F. Displazik kalçalarda subtrokanterik kısaltma osteotomisi Acta Orthop Traumatol Turc 2011;45: Suppl I Kasım(November):196. EP27. XXII. Ulusal Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi 31 Ekim- 5 Kasım 2011 . Belek Kongre Merkezi-Antalya.
 1. Erdoğan F, Kaynak G, Botanlıoğlu H, Ulusam AÖ. Romatoid artrite bağlı, dizde ankilozu olan hastalarda meydana gelen tibia kaynama yokluğun un kanal içi çivi ile tedavisi ve eş zamanlı total diz artroplastisi: cerrahi teknik. Acta Orthop Traumatol Turc 2011;45: Suppl I Kasım(November):191. EP9. XXII. Ulusal Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi 31 Ekim- 5 Kasım 2011 . Belek Kongre Merkezi-Antalya. Elektronik Poster.
 1. Erdoğan F, Erdal OA, Kaynak G, Botanlıoğlu H, Yıldırım E. Ankiloze dizlerde total diz artroplastisi. Acta Orthop Traumatol Turc 2011;45: Suppl I Kasım(November):191. EP10. XXII. Ulusal Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi 31 Ekim- 5 Kasım 2011 . Belek Kongre Merkezi-Antalya. Elektronik Poster.
 1. Güney N, Erdoğan F, Ünlü MC, Bilgili MG, Kaynak G. Beyin Hasarı Sonrası Gelişen Kalça Heterotopik Ossifikasyonun Cerrahi Tedavisinde Alternatif Bir Metod: Endoprotez. Acta Orthop Traumatol Turc 2007;41: Suppl III. XX. Ulusal Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi 23 Ekim – 28 Ekim 2007. Sheraton Otel. Ankara.
 1. Gökçe A., Erdoğan F., Beyzadeoğlu T., Özyer F. Kemik impaksiyonu tünel çaplarında azalmaya yol açar mı?. Sözlü Bildiri, XX. Milli Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongre Kitabı, (Ankara 2007).
 1. Cansu, F. Erdogan, M. Babacan, N. Guney, A. C. Dogan. The comparison of intraoperative incubated cultures with extraoperative incubated cultures and acute phase reactants for periprosthetic loosening etiology. 7 th EFOR CONGRESS sözel sunum 5 haziran 2006, lizbon
 1. Eren CANSÜ,Fahri ERDOĞAN,Muharrem BABACAN,Nejat GÜNEY,Ayşegül ÇELİK,Recep ÖZTÜRK. Kalça ve diz artroplastilerinin septik ve aseptik gevşeme tanısında intraoperatif ekilen kültür sonuçlarının,ekstraoperatif ekilenler ve CRP-ESH değeriyle karşılaştırılması.19.MİLLİ TÜRK ORTOPEDİ VE TRAVMATOLOJİ KONGRESİ-SözelSunum 5 mayıs 2004, İSTANBUL
 1. Fahri ERDOĞAN ,Hayrettin KESMEZACAR,Tahir ÖĞÜT,Eren CANSÜ,Gökhan KAYNAK,Yüksel TENEKECİOĞLU. Modifiye Weber Tekniği Uyguladığımız Yüksek Tibial Osteatamide Erken Sonuçlar.18.MİLLİ TÜRK ORTOPEDİ VE TRAVMATOLOJİ KONGRESİ-Sözel Sunum 03 ekim 2003,İSTANBUL
 1. Orak, M., Kesmezacar, H., Öğüt, T., Yücel, B., Ağrıtmış, A., Erdoğan, F., “Nonsteroid antienflamatuar ilaçların kırık kaynamasına etkilerinin araştırılması”, 18. Milli Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi, (2)7, İstanbul, 2003.
 1. Güney, N., Erdoğan, F., Kesmezacar, H., Öğüt, T., Ağrıtmış, A., Özdemir, H., Analay, Y., “Bilateral total kalça artroplastisi: Aynı seans ya da ayrı seans karşılaştırması”, 18. Milli Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi, (2)54, İstanbul, 2003.
 1. Öğüt, T., Kesmezacar, H., Uzpak, A., Nazirov, C., Erdoğan, F., “Erişkin tibia kırıklarında kilitli intramedüller çivi ile kapalı osteosentez uygulamalarımızın sonuçları”, 17. Ulusal Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi, (2)714, Antalya, 2001.
 1. Erdoğan F, Kesmezacar H, Öğüt T, orak M, Tenekecioğlu Y. Yüksek tibial osteotomi için modifiye Weber tekniği, XVII. Ulusal Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi, 511, Antalya, 2001. Poster sunumu
 1. . Üzel M, Hız M, Aydıngöz Ö, Erdoğan F, Kesmezacar H. Curettage and Grafting in the Treatment of Simple Bone Cyst, 9 th International Symposium on Limb Salvage,10-12, New York – USA, 1997.
 1. Hız, M., Aydıngöz, Ö., Erdoğan, F., Öğüt, T., “The salvage of the fractured limb with osteosarcoma”, 20th World congress of SICOT, 560, Amsterdam, Netherlands, 1996.
 1. Hız M, Aydıngöz Ö, Erdoğan F, Kesmezacar H, Üzel M. Revision of Failed Salvaged Limb with Prosthesis, IX th Meeting of EMSOS (European Musculo Skeletal Oncology Society), 24-25, İstanbul, 1996.
 1. Üzel M, Hız M, Erdoğan F ve Kesmezacar H. Parosteal Osteosarkomun Tedavisi, XIV. Milli Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi, 1051-1053, İzmir, 1996.
 1. Kesmezacar H, Akgün I, Aydıngöz Ö, Erdoğan F ve Pouladi R. Plato Tibia Kırıklarının Orta ve Geç Dönem Artroskopik Değerlendirilmesi, 3. Türk Spor Yaralanmaları, Artroskopi ve Diz Cerrahisi Kongresi, 177, Ankara, 1996.
 1. Bilsel N, Aydıngöz Ö, Erdoğan F, Öcalan F ve Kesmezacar H. Hemofilik Artritte Total Diz Artroplastisi Uygulaması, 3. Türk Spor Yaralanmaları, Artroskopi ve Diz Cerrahisi Kongresi,160, Ankara, 1996.
 1. Üzel M, Hız M, Erdoğan F, Kesmezacar H, Dervişoğlu S. The Treatment of Parosteal Sarcoma, Joint Meeting EMSOS – AMSTS, 83, Florence – Italy, 1995.