Diz Protezinin Ömrü Ne Kadardır?

Diz protezinin ömrü gelişen teknolojiyle birlikte büyük oranda değişime uğramıştır.

Diz protezi ameliyatı 1970’li yıllardan beri dünyada uygulanmakta olan bir ameliyattır. İlk dönemlerde yapılan diz protezleri başarısız tasarımlar sonucu erken dönemde bozulmuşlardır.

Günümüzde ise daha verimli dolgu malzemeleri kullanılmaya başlamıştır. Diz protezinde, yüzeyleri arasında ki sürtünmeler sıfıra indirgenmiş ara parçalar sayesinde diz protezinin ömrü günümüz de 20 yılın üstündedir.

Diz protezinin ömrünü etkileyen çeşitli faktörler bulunmaktadır. Bunlar arasında diz protez ameliyatını gerçekleştiren hekimin tecrübesi ve hastanın protezi kullanım şekli diz protezi ömrünü etkilemektedir.

Diz Protezi Nedir?

Diz Protezinin Ömrü Ne Kadardır?

Diz eklem kıkırdağının aşırı derecede bozulması nedeniyle ortaya çıkan diz ağrılarının sona erdirmek amacıyla diz protezi uygulanmaktadır.

Hasta diz ağrısı yanı sıra hasar gören dizini hareket ettirmekte de zorluklar yaşamaktadır. Günlük yaşam aktivitelerini gerçekleştiremeyen hastalara öncelikli olarak çeşitli ağrı giderici konservatif tedaviler uygulanır.

Hastaya uygulanan cerrahi dışı tedavi yöntemlerinin yetersiz kaldığı durumlarda uzman ortopedi hekimi tarafından hastanın genel sağlık durumuna bağlı olarak diz protezi ameliyatı gerçekleştirilmektedir.

Diz protezi ameliyatında aşınan diz eklem yüzeylerine titanyum, kobalt, krom gibi insan vücuduna uyum sağlayabilen maddelerden hazırlanan protez yerleştirilir.

Bu sayede hasta fonksiyonunu kaybeden diz eklemini ağrı ve acı hissetmeden kullanmaya devam eder.

Diz Protezinin Avantajları Nelerdir?

Günümüzde hemen hemen her yaştan hastaya uygulanabilen diz protezleri hem diz problemi olan hastalar hem de hasta yakınları tarafından merak edilmektedir.

Diz protezinin ömrü ne kadardır? sorusu da protez ameliyatı olacak hastalar tarafından uzman ortopedi hekimlerine sıklıkla sorulan sorular arasında yer alıyor.

Diz protezleri hem kullanım ömrü hem de kullanım açısından hastaya birçok avantaj sağlıyor. Hastanın yaşamış olduğu ve günlük yaşamını olumsuz etkileyen diz ağrıları, diz hareket sınırlılığı gibi durumlar diz protez ameliyatı sonrası ortadan kalkar.

diz protezinin ömrü

Diz Protezinin Ömrü Ne kadardır?

Diz protezinin ömrü çeşitli faktörlere bağlı olarak değişiklik gösterebilir. Protez ameliyatını gerçekleştiren hekimin tecrübesi, hastanın diz protez ameliyatı sonrası protezi kullanım şekli gibi faktörler diz protezi kullanım ömrünü etkilemektedir.

Genel olarak diz protezi modern teknikler kullanılarak, iyi ellerde, iyi protezler kullanılarak yapıldığında 20-25 yıl ağrısız ve diz fonksiyonlarının tam olduğu bir yaşam süresi elde edilir.

Diz protezinin kullanım süresini etkileyen en önemli faktörler arasında hastanın kişisel özellikleri; yaş, cinsiyet, ağırlık ve hareket seviyesi belirleyicidir.

Diz Protezinin Ömrünü Etkileyen Faktörler Nelerdir?

Diz protezinin oluşturan metal ve plastik yapılar hastanın hareket düzeyine bağlı olarak zaman içerisinde aşınma göstermektedir.

Kemiğe yerleştirilen ve aşınan protezde ilerleyen süreçte gevşeme de görülür. Protezin ömrünün dolduğu yeniden başlayan ağrı şikâyetlerinden anlaşılır.

Diz protezinin gevşemesi ve aşınması bu ağrıya sebep olmaktadır. Diz protezinin ömrünü etkileyen faktörler şu şekilde sıralanabilir;

  • Diz protezi ameliyatını yapan hekimin tecrübesi,
  • Hastaya uygulanan protezin kalitesi ve dayanıklılığı,
  • Hastanın protezi kullanma şekli gibi nedenler diz protezinin ömrünü etkilemektedir.

https://www.youtube.com/watch?v=6H-NXqyUwz4